13 มกราคม 2562 อธิบดีกรมฝนหลวงพร้อมบินทำฝนเทียม ล้างฝุ่น กทม. ทันทีที่อากาศอำนวย

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7642214/

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยกับทีมข่าวเวิร์คพอยท์ถึงสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรมฝนหลวงติดตามสภาพอากาศทุกวัน และประสานข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษอย่างใกล้ชิด โดยสแตนบายชุดเคลื่อนที่เร็ว 2 ชุด ไว้ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ที่เป็นช่วงต้นฤดูหมอกควัน แต่การจะปฏิบัติขึ้นบินหลวง มีปัจจัยสำคัญเรื่องทิศทางลม หากลมมาทางทิศตะวันออกต้องย้ายชุดเคลื่อนที่เร็วไปปฏิบัติการที่ จังหวัดระยอง แต่หากเป็นลมตะวันตกจะต้องไปที่ฐาน จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญ คือ เครื่องบินฝนหลวง ต้องบินห่างจากสนามบินนานาชาติ คือ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ 70 ไมล์ ดังนั้นจะบินเข้าชั้นในของกรุงเทพฯ ไม่ได้ เพราะเป็นข้อบังคับ นอกจากนี้ ในการทำฝนหลวงจากพื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ ยังต้องคำนึงถึงพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร หากสภาพอากาศไม่เอื้อ แล้วพลาด จะทำให้เกิดความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตร เพราะช่วงนี้เมฆจะพัฒนาตัวเร็ว หากทำฝนหลวงแล้วเมฆไม่ไหลเข้าไปตกในกรุงเทพฯ ฝนก็จะตกในจังหวัดที่ไม่ได้ต้องการฝน โดยในปี 2560 ช่วงที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นควันในกทม. ฝนหลวงปฏิบัติทั้งหมด 5 เที่ยว แต่ประสบความสำเร็จเพียงเที่ยวเดียว